Branná legislativa

Branná povinnost

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

§ 1, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Záloha ozbrojených sil

Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.

§ 1, odst. 7., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (aktivní záloha)

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

§ 5, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (dobrovolné cvičení)

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

§ 5a, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Služba v operačním nasazení

1. Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce

      a) na území České republiky, nebo

      b) mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.

§ 12a, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Zákony branné legislativy

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze

 

Všechny zákony v působnosti Ministerstva obrany ZDE