O nás

Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky v době míru a tvoří ji vojáci zařazení do aktivní zálohy ozbrojených sil na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Aktivní záloha je předurčena k doplňování ozbrojených sil ČR a jedná se o nejlépe připravenou část zálohy OS ČR. Je to jediná použitelná síla (záloha) v míru před vyhlášením stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Průběh vojenské činné služby vojáka v AZ upravuje zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. Do AZ zařazuje vojáka KVV rozhodnutím nejdéle na dobu 5 let. Lze i opakovaně. Ve výkonu vojenské činné služby je voják v AZ příslušníkem OS ČR. 

V současné době jsou vojáci v AZ zařazeni u 56 jednotek bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení, útvarů bojové podpory a jednotky AZ u krajských vojenských velitelství. Dále jsou vytvořena pro AZ služební místa ve štábech vojenských útvarů a zařízení a také došlo k vytvoření vybraných služebních míst.

V době míru mohou být vojáci v AZ nasazeni k záchranným pracím, k plnění úkolů Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, anebo do operací na území ČR nebo v zahraničí. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou vojenských cvičení. Pokud se jedná již o samotné plnění úkolů ozbrojených sil, jedná se o další formu činné služby - operační nasazení. 

Důvody vzniku: 

- Vytvořit kvalitně vycvičenou, dostupnou a dosažitelnou zálohu k doplnění OS ČR v případě potřeby 
- Umožnit občanům se dobrovolně připravovat k obraně ČR
- Udržování či navyšování schopností OS ČR při řešení krizových situací jak nevojenského tak vojenského charakteru
- Využití know-how a best-practices vojáků na VSM AZ
- Využití odborných znalostí získaných v průběhu služebního poměrů VZP po zařazení do AZ 
- Propojení občanů, společnosti a OS ČR