20. výročí aktivní zálohy

Před 20 lety parlament přijal zákon, kterým byla zřízena aktivní záloha ozbrojených sil ČR. Významné výročí si 5. dubna 2024 na dvoře Národního památníku na Vítkově připomněla ministryně obrany spolu s vrcholnými představiteli resortu obrany a Armády ČR i s bývalými a současnými vojáky v aktivní záloze AZ.

Na pět set bývalých i současných vojáků AZ, kteří se dobrovolně jako první v roce 2004 přihlásili do AZ a sloužili deset a více let, si při této příležitosti převzalo novou Pamětní minci k 20. výročí vzniku AZ. Vybraným vojákům byla udělena i resortní vyznamenání.

Zmíněným zákonem byl tzv. branný zákon č. 585/2004 Sb. Nová legislativa ukončila po 140 letech povinnou vojenskou službu a ozbrojené síly se staly rokem 2005 plně profesionální. Schválením zákona zároveň vznikla aktivní záloha ozbrojených sil ČR, která navázala na aktivní zálohu dobrovolnou zřízenou o dva roky dříve. Už 1. ledna 2004 existovalo 14 pěších rot a dalších sedm jednotek u bojových útvarů.

Dnes jsou vojáci AZ zařazeni u 56 jednotek bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení a bojové podpory a jednotek u Krajských vojenských velitelství. Vojáci AZ jsou také součástí štábů vojenských útvarů a zařízení, případně velitelství jednotlivých druhů sil. V současné době je do aktivní zálohy zařazeno kolem 4 400 vojáků.

Ministryně obrany poděkovala nastoupeným záložákům za jejich službu nejen ozbrojeným silám, ale i celé společnosti. „Jste vzorem celé naší společnosti. Tím, že jste vstoupili do aktivní zálohy, jste se zachovali jako praví vlastenci, kterým není jejich země lhostejná a kterou jste připraveni bránit i se zbraní v ruce s nasazením vlastního života,“ řekla ministryně Jana Černochová a pokračovala: „Své službě a de facto svému druhému zaměstnání se věnujete mnohdy na úkor svých rodin, osobního času i práce. Že jste dvakrát občany, není rozhodně žádné klišé. Jste to vy, kteří pomáháte edukovat naši společnost, která to možná potřebuje dnes víc než kdy jindy. Této společnosti přibližujete obranu státu a její význam, a to jak dospělým, tak dětem například v projektu POKOS (Příprava občanů k obraně státu – pozn.),“ vyzdvihla.

Podle generálporučíka Miroslava Hlaváče, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu, se aktivní záloha za ty dvě dekády výrazně změnila. Přípravě aktivní zálohy je věnována stejná pozornost jako přípravě profesionálních kolegů. „Jste, a to zdůrazňuji, plnohodnotnou součástí Armády České republiky. Jsme jedna armáda a jeden tým! Stále častěji se připravujete společně, stále více z vás se účastní zahraničních operací, kde ukazujete, co umíte. Osvědčili jste se a počítáme s vaším nasazením i v budoucnu. Společnost to vnímá a oceňuje, co jste pro ni a stát vykonali.   Je to výsledek vašeho nadšení, odhodlání a systematicky tvrdé práce. A já vám za to upřímně děkuji!“ Na závěr svého vystoupení poděkoval blízkým a zaměstnavatelům AZ   za podporu, vstřícnost a pochopení důležitosti a smyslu jejich služby.

Ačkoliv k uzákonění institutu AZ došlo před dvaceti lety, pro vojáky AZ je také symbolický rok 1999, kdy se začaly formovat první skupiny dobrovolníků. Již od roku 1999 se řada občanů hlásila na dobrovolná cvičení, a chtěla se tak zapojit do přípravy na obranu země. Ministryně v této souvislosti vyzdvihla úlohu bývalého náčelníka Generálního štábu, armádního generála Jiřího Šedivého a dalších, kteří vnímali potřebu ozbrojených sil mít připravené zálohy a pracovali na prosazení změn.

„Těch, kteří se před 20 lety přihlásili do jednotek AZ, bylo něco málo přes tisíc. Vy, kteří zde stojíte, jste byli mezi nimi a sloužili jste v ní deset a více let. Začátky nebyly jednoduché, ale díky vaší vytrvalosti, nadšení a obětavosti se za tu dobu podařilo dostat značku AZ do povědomí společnosti, vytvořit jejím příslušníkům ucházející podmínky, získat respekt a prosadit další klíčové změny v legislativě, zejména v roce 2016, kdy byl schválen nový zákon o vojácích z povolání,“ poděkovala nastoupeným vojákům ministryně obrany.

Po projevech již proběhlo samotné ocenění. Na Vítkov dorazilo osobně přes 300 bývalých i současných vojáků AZ, kteří byli při této příležitosti oceněni novou Pamětní mincí k 20. výročí založení AZ. Vybraní vojáci pak z rukou ministryně převzali další resortní vyznamenání, konkrétně medaili Za službu v aktivní záloze II. stupně a Záslužné kříže ministra obrany České republiky III. stupně. Jak celý nástup probíhal, můžete zhlédnout ZDE