Home page > Aktuality > Rota AZ 41.mpr cvičila společně se svými profesionálními kolegy

Rota AZ 41.mpr cvičila společně se svými profesionálními kolegy

Dvoutýdenní vyvedení, které rota AZ 41. mpr absolvovala mezi dny 15. – 26. 5., bylo v mnoha ohledech netradiční. Naše vcelku standardní týdenní cvičení bylo v tomto případě protaženo na dvojnásobek a stalo se součástí komplexního polního výcviku našich profesionálních kolegů, na který celý 41. mpr vyjel do VÚj Hradiště v Doupovských horách.

Hlavním cílem pro vojáky AZ bylo získat a procvičit do úrovně družstva základní dovednosti vojáka, ke kterým patří příprava na boj, pohyb po bojišti, předbojové sestavy, reakce na nepřátelský kontakt, reakce na silného a slabého protivníka, překonávání cest, překonávání otevřených prostorů, reakce na dělostřelecký přepad atd. Cvičení bylo pojato jako nepřetržitý polní výcvik s přenocováním mimo základnu.

V prvním týdnu byl kladen důraz na kvalitní zvládnutí problematiky, čemuž bylo přizpůsobeno i výcvikové tempo. Během přestávek ve výuce a volných chvil pomáhali zkušenější vojáci našim novým příslušníkům v manipulaci se zbraní, zdravotní, topografické a spojovací přípravě. To je ostatně další nestandardní rys tohoto cvičení – instruktoři nás směřovali k tomu, abychom si výcvik vedli v podstatě sami (pod jejich dohledem). Naše čtyři družstva tak cvičila pod vedením svých velitelů za pomoci velitelů čet a jejich zástupců. Zatímco přes den se cvičilo na úrovni družstva, večerní rozmístění mimo boj se zaujímalo ze sestavy čety, své funkce si díky tomu vyzkoušeli i velitelé čet a jejich zástupci.

Kromě vlastní činnosti jsme asistovali i při rotních taktických cvičeních, kdy jsme profi rotám v obraně imitovali protivníka. V první fázi našeho útoku jsme simulovali obrněná vozidla BTR-82 a po dosažení linie sesednutí osádky jsme převzali roli pěchoty. Celý náš útok byl řízen rozhodčím přes vysílačku a doplněn použitím dýmovnic a cvičné munice. Naskytla se nám také možnost shlédnout bojové ostré střelby profi rot, kdy se kromě jiného vystřelovaly i PTŘS Spike. Druhý výcvikový týden se odehrával již ve zvýšeném tempu a byl zaměřen na procvičování výše zmíněných dovedností. Pomyslným vrcholem byla pro jednotlivá družstva zhruba dvouhodinová komplexní situace, která byla rozehrána pod taktickým námětem vydáním bojového nařízení a která v sobě snoubila všechna probraná témata. Role protivníků se ujali velitelé čet a jejich zástupci za použití cvičné munice a imitačních prostředků.

Všehovšudy se jednalo o náročné cvičení s množstvím pohybu a probírané látky. Spalo se málo a bojovalo se hodně, tento dvoutýdenní a téměř nepřetržitý koncept však přinesl svoje ovoce. U všech vojáků byl na konci cvičení znát viditelný progres a všichni si bezesporu odnesli z výcviku maximum. Dík patří nrtm. M. W., který nám výcvik připravil, a rtm. M. M., který nám ho celé dva týdny řídil a věnoval se nám i ve svém volném čase.

Fotogalerie

Nahoru