Home page > Aktuality > První výcvik minometné čety mech. roty AZ 72.mpr

První výcvik minometné čety mech. roty AZ 72.mpr

Na červencovém cvičení měla minometná četa poprvé možnost seznámit se s minomety a zúčastnit se ostrých střeleb minometné baterie 72.mpr.

V pondělí odpoledne po ostrých střelbách z ručních zbraní byli příslušníci minometné čety seznámeni s teoretickými základy palebné služby a s technickým popisem 120mm minometu PRAM-L. V úterý se bez ohledu na zařazení rozdělili do čtyř tříčlenných obsluh minometu a vyzkoušeli si činnost na povel „K BOJI!“ a „ODJEZD“ u 120mm minometu. Poprvé tak mohli sami manipulovat se svou hlavní zbraní.

Ve středu pozorovali činnost v místě řízení palby a obsluhy minometů v zakrytém palebném postavení při ostrých střelbách z 82mm minometů, ve čtvrtek pak výbuchy min v cílové ploše. Oba dny po ukončení ostrých střeleb pokračovali ve výcviku podle zařazení. Počtář byl přidělen družstvu řízení palby, kde se seznámil se základními výpočty, rekognoskační družstvo a VČ se seznámili s dělostřeleckou buzolou PAB-2A a obsluhy minometů pokračovaly, pod vedením příslušníků minometné baterie, v nácvicích činnosti na povely: „K BOJI“ a „ODJEZD“, tentokrát s 82mm minomety. Dále si VČ a obsluhy vyzkoušely základy povelové techniky a kooperace při plnění palebných úkolů. Zkrátka obsluhy se učily obsluhovat zbraně a velení se začalo učit řídit palbu.

Na dalším cvičení v říjnu pak bude minometná četa pokračovat v procvičování základních dovedností při obsluze minometu, velení čety se bude připravovat na řízení palby. Ostré střelby mohou provést až poté, co se pro příslušníky minometné čety podaří zajistit odpovídající kurzy, což bude, jak doufá celá minometka, příští rok.

​Zástupce velitele roty AZ 72.mpr npor. Ivo Heinz

 

Fotogalerie

Nahoru