Aktivní záložáci mají k dispozici on-line knihovnu

1_4935.jpg
  • 10.5.2022
  • Admin 1

Vojáci aktivní zálohy mohou od ledna využívat novou knihovnu on-line materiálů. O jejím vzniku rozhodlo velení Armády České republiky. Obsahuje studijní materiály pro přípravu na cvičení i pro další samostudium.

1_4935.jpg
foto2-_2_.jpg

„Jde o důležitou pomůcku pro přípravu vojáků aktivní zálohy jak v oblasti teorie, ale také například při přípravě na vlastní cvičení. Touto formou se vojáci v aktivní záloze mohou připravit na některé činnosti podle zadání nadřízených. Čas na samotném cvičení pak věnují praktickému výcviku,“ vysvětluje zástupce ředitele sekce plánování schopností MO, brigádní generál Josef Trojánek.

Zákony, bezpečnostní strategie i zdravověda

Vojáci aktivní zálohy najdou v elektronické knihovně informace poskytnuté Velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově, Univerzitou obrany a jednotlivými velitelstvími sil. Knihovna má dvě části – veřejnou a neveřejnou.

V neveřejné sekci (https://eduweb.vavyskov.cz) jsou nově k dispozici materiály, které bezpečnostní předpisy umožňují touto formou zveřejnit a materiály z e-learningových kurzů. Vše je rozděleno do tematických celků a podle hodnostních sborů, všichni vojáci aktivní zálohy ale mají přístup ke kompletním materiálům knihovny.

foto4_915.jpg

Veřejná část knihovny (https://vavyskov.cz/content/knihovna-az) obsahuje odkazy na zákony, vyhlášky a strategické dokumenty, týkající se činnosti a úkolů Armády České republiky a ozbrojených sil.

E-learning se mezi záložáky uchytil

„Naprostá většina záložáků e-learning na konci roku 2020 hodnotila pozitivně, i proto jsme hned po vyhodnocení přistoupili k dalšímu rozšíření této formy vzdělávání. Knihovna není uzavřená, bude se dále rozšiřovat a v tom nám pomůžou podněty samotných záložáků i jejich nadřízených, kteří plánují výcvik vojáků aktivní zálohy,“ uvedl velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala.

Autor: Jan Charvát

Vydáno: 14.2.2022