Aktivní záloha si polepšila i díky němu: Velitelství teritoria slaví dva roky existence

cviceni-hradba-2021-vydani-povelu-k-obrane-oki.jpg
  • 10.5.2022
  • Admin 1

Systém vojenských velitelství v každém ze 14 krajů se před více než dvěma roky sjednotil pod jediný nadřízený stupeň – Velitelství teritoria. Sídlí v Táboře a kromě samotných krajských vojenských velitelství zodpovídá i za výstavbu a výcvik jednotek aktivní zálohy. Ať už samostatně, nebo v součinnosti s dalšími útvary Armády ČR, má tento prvek za úkol zajišťovat obranu a ochranu území nejen při ohrožení státu ale, pokud je potřeba, i v době míru.

Teritoriální síly vznikly jako součást Armády ČR, ovšem s vlastními úkoly vojenské i správní povahy, spojené s územní působností. Jednotky AZ v jednotlivých krajích mohou profesionální armádě asistovat při krizových situacích nevojenského charakteru (například při povodních atd.) nebo například během přesunů zahraničních armád přes české území.

cviceni-hradba-2021-vydani-povelu-k-obrane-oki.jpg
cviceni-hradba-2021-strezeni-oki.jpg

„V rámci nadcházejícího cvičení Saber Strike jsou vyčleněny čtyři teritoriální jednotky AZ, které po dobu sedmi týdnů v rotacích pomáhají při přesunu amerického konvoje přes naše území,“ uvedl plukovník gšt. Jaroslav Hrabec, zástupce velitele Velitelství teritoria s tím, že tito vojáci aktivní zálohy budou střežit stanový tábor v Rančířově, kde budou američtí vojáci ubytovaní, a zapojí se rovněž do společného výcviku na Doupově.

Obrana důležitých objektů na prvním místě

Vojáci pěších rot AZ při krajských vojenských velitelstvích jsou ale v prvé řadě připravováni na obranu objektů kritické infrastruktury. Střežení pro chod státu klíčových míst záložníci každý rok trénují na pravidelných cvičeních, které vyvrcholí vždy jednou za čtyři roky společným výcvikem pod názvem Hradba, které se zaměřuje na současné bezpečnostní hrozby a simuluje nejrůznější situace, při nichž by bylo potřeba jednotky AZ zapojit.

cviceni-hradba-2021-cinnost-vjezdem-do-oki.jpg
cviceni-hradba-2021-budovani-kpm.jpg

„Loňské cvičení prověřilo připravenost teritoriálních sil k plnění úkolů na území ČR. Vojáci AZ ukázali, že jsou schopni doplnit řady profesionálních vojáků a být jejich rovnocennými partnery,“ hodnotil vojáky AZ velitel Velitelství teritoria plukovník gšt. Antonín Genser.

Táborské velitelství nejen plánuje, řídí, cvičí, připravuje a doplňuje aktivní zálohu, ale rovněž zodpovídá za její materiální vybavení. Výstroj a výzbroj záložníků od dob vzniku této složky výrazně modernizovala – používají nové balistické přilby, spojovací prostředky i přepravní techniku včetně Toyot Hilux. „Přestože zdaleka není doplněno vše a ne vždy v nejmodernějším modelu, skokově jsme zvýšili schopnosti jednotek AZ pro provádění vlastního výcviku i pro operační nasazení. V tomto trendu budeme nadále pokračovat, včetně například plánované výměny samopalu vz. 58 za útočné pušky CZ BREN,“ sdělil Hrabec.

Ačkoliv teritoriální síly učinily velký krok kupředu, stále jsou v procesu výstavby: Plných operačních schopností by měly dosáhnout k 1. lednu 2025. „V tomto horizontu jsou plánovány další kroky optimalizace mírové organizace struktury velitelství, KVV i teritoriálních jednotek AZ, pokračování výstavby míst velení, doplnění štábu a jednotek vojenskými profesionály i vojáky AZ,“ uzavřel plukovník gšt. Jaroslav Hrabec.

Autor: redakce (ob), pplk. Miroslava Štenclová

Vydáno: 14.2.2022