Úvodní stránka > Aktuality > Generál Bečvář jednal s veliteli o nových jednotkách AZ

Generál Bečvář jednal s veliteli o nových jednotkách AZ

Ve středu 24. srpna 2016 se v prostorách Domu armády Praha uskutečnilo odborné shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře s veliteli vojenských útvarů a řediteli krajských vojenských velitelství, kteří mají ve své podřízenosti jednotky aktivní zálohy. Tématem společného jednání byla problematika implementace novely branného zákona se zaměřením na aktivní zálohu.

Během úvodního vystoupení generál Bečvář připomenul, že hlavním důvodem vzniku aktivní zálohy byl od samého začátku záměr vytvořit na principu dobrovolnosti zdroj kvalitně vycvičených a připravených vojáků. Dodal, že ne vždy se v minulosti tento záměr dařilo naplňovat. „Zejména na počátku vzniku institutu aktivní zálohy chybělo jasné vymezení použití vojáků v aktivní záloze a ani se nepodařilo vytvořit optimální podmínky pro kvalitní doplnění jednotek. Toto se však v současně době obrátilo k lepšímu, a to díky schválení Koncepce aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR v roce 2013 a Koncepce výstavby AČR v roce 2015,“ shrnul generál Bečvář.

Ve dvou panelových okruzích se věnovali přednášející odborníci zpracovávaným vyhláškám a vnitřním předpisům, které upravují výkon služby vojáků AZ, organizaci jejich přípravy a výcviku a dále proviantními, výstrojními a finančními náležitostmi.

Ředitel odboru obranných příprav Sekce rozvoje a plánování schopností MO plukovník gšt. Petr Gajdoš hovořil o současném stavu jednotek AZ. Od 1. července 2016 byl navýšen počet stávajících jednotek o osm nově vzniklých, což nyní představuje 30 jednotek s téměř 4000 služebních míst. Dále nastínil přípravu pěších rot v roce 2017, jejíž náplní budou bojové střelby, součinnostní cvičení a cvičení v rámci Integrovaného záchranného systému. Zmínil také nejbližší cvičení, které záložníky spolu s vojáky z povolání čeká, a tím je Ample Strike.

Ředitelka odboru doplňování personálu plukovnice Lenka Šmerdová seznámila přítomné s metodickými postupy pro žadatele o vstup do aktivní zálohy. Narůstající zájem zaznamenávají rekrutační střediska nejen o službu v AZ, ale také o účast na dobrovolných vojenských cvičeních. Za měsíc a půl od platnosti nového zákona zaznamenala více jak 600 registrací o službu v AZ a stejný počet v případě dobrovolných cvičení. Externí poradce pro aktivní zálohu kapitán Ludvík Cimburek během svého vystoupení zdůraznil, jak významnou roli hraje při náboru zájemců o službu v aktivní záloze mediální podpora.

Během živé diskuse hovořili velitelé jednotek a ředitelé krajských velitelství o svých zkušenostech s náborem nových záložníků a organizací výcviku jednotek. V závěru setkání poděkoval generál Bečvář všem, kteří se podílejí na doplňování aktivní zálohy a tím přispívají k rozvoji jednotek ozbrojených sil ČR. 

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Fotogalerie

Nahoru