Home page > Zdravotní způsobilost AZ

Zdravotní způsobilost AZ

Posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o zařazení do Aktivní zálohy

Zdravotní způsobilost občana, který požádal o zařazení do AZ nebo o účast na vojenském cvičení, je posuzována podle Vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Lékařské vyšetření za účelem posouzení zdravotní způsobilosti je prováděno ve vojenském zdravotnickém zařízení (Centrum zdravotních služeb Agentury vojenského zdravotnictví, nebo ve Vojenské nemocnici v Praze, Brně a Olomouci). K tomuto vyšetření budete objednán prostřednictvím Rekrutačního střediska AČR po předložení vyplněného Dotazníku pro zájemce o službu v aktivní záloze.

Pokud se ucházíte o pozici specialisty (např. AZ Agentury vojenského zdravotnictví) je lékařské vyšetření prováděno v určené vojenské nemocnici.

​Pokud se ucházíte o pozici kde je nutné lékařské vysvědčení např. výsadkář u AZ 601.skss, AZ 43.vpr nebo průzkumník u AZ 102.pzpr je lékařské vyšetření rovněž prováděno v určené vojenské nemocnici.

Provedení lékařského vyšetření zpravidla vyžaduje celý den.

Pro lékařské vyšetření si přineste s sebou:

·         občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti s fotografií);

·         dotazník s výpisem aktuálního zdravotního stavu od registrujícího lékaře (ne starší třiceti dnů);

·         popis RTG hrudních orgánů (ne starší pěti let);

·         případné kopie odborných vyšetření provedených u specialistů;

·         ženy: závěr gynekologického vyšetření, které absolvují u svého gynekologa (ne starší šesti    měsíců).

Předložení všech výše uvedených dokladů je nezbytnou podmínkou pro provedení lékařského vyšetření.

Na základě provedeného vyšetření Vám bude vystaven lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se stanovenou zdravotní klasifikací.

Podrobnější informace o zdravotnickém zabezpečení naleznete na www.zdravotnictvi.army.cz.

 

Nahoru