Home page > Podmínky vstupu do AZ

Podmínky vstupu do AZ

Občan (voják v záloze) mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud písemné požádá o zařazení do aktivní zálohy (nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let) příslušné krajské vojenské velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování.

 

Podmínkou zařazení do aktivní zálohy je:

  • zdravotní způsobilost občana,

  • potřeba ozbrojených sil,

  • minimálně středoškolské vzdělání zakončené výučním listem a

  • splnění podmínek podle zákona o službě vojáků v záloze - tj. trestní bezúhonnost, předložení čestného prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob a splnění základní přípravy u Velitelství výcviku – vojenské akademii Vyškov (složení předepsané sdružené zkoušky).

Do aktivní zálohy zařazuje vojáka Ředitel krajského vojenského velitelství svým rozhodnutím zpravidla na dobu 3 let.

Nahoru