Home page > Aktuality > Zahraniční kurz pro vojáky v aktivní záloze má zelenou

Zahraniční kurz pro vojáky v aktivní záloze má zelenou

V rámci vzdělávání k problematice NATO a záložních sil se každý rok otevírají pouze dva odborně zaměřené kurzy v NATO School Oberammergau, které má pod svým patronátem Výbor po národní záložní síly při NATO (NRFC). První z nich se uskutečnil minulý týden za aktivní organizační podpory České republiky. Vůbec prvně ho absolvoval voják aktivní zálohy Armády České republiky.

Ve dnech 17. až 21. července 2017 se v NATO School Oberammergau, Spolková republika Německo, konal Integrační kurz pro záložní síly. Pětidenního kurzu, který je organizován pouze jednou ročně, se zúčastnilo 46 vojáků v záloze a profesionálních vojáků z 15 zemí NATO a Partnerství pro mír, a to od hodností poručíka do plukovníka.

Být na kurzu znamená být úspěšný ve Vašem profesním životě, jinak byste na něj nebyli vybráni“, promluvil ke studentům generálmajor Paul James Bury, vrcholný představitel Kanadských záložních sil. „To, že jste právě teď vojáky nebo záložními vojáky členských zemí NATO nebo jeho partnerských zemí je pro Vás určitě výjimečným obdobím. Máte možnost sledovat významné změny bezpečnostních strategií a snahy jednotlivých zemí mít flexibilní a adaptabilní záložní síly doplňující ozbrojené síly. Sloužit vlasti znamená nejenom závazek, ale i obětování se“, uvedl Bury.

Cílem kurzu bylo poskytnout studentům informace o rolích, úkolech a doktrínách záložních sil napříč Aliancí, o struktuře velitelství NATO a jeho aktuálních operacích, hlavních tématech strategické koncepce NATO a jejích dopadech na záložní síly, dále vysvětlit rámcovou politiku NATO v oblasti záložních sil, jakož i představit mandát a nezastupitelnou roli Výboru po národní záložní síly při NATO. Kurz také umožnil studentům porovnat struktury, koncepce, politiky a související osvědčené postupy národních záložních sil, konkrétně Německa, Velké Británie, Kanady, Nizozemí, Maďarska a České republiky.

Kurz byl jedinečnou příležitostí k výměně informací, zkušeností a k podpoře otevřené diskuse s co nejširší účastí na aktuální témata NATO a záložních sil. Nabídl inspiraci, ale i zapojení studentů do procesu myšlení, dotazování a řešení různých otázek a problémů a možnost porozumět skutečnostem a aplikovat fakta.

Vůbec poprvé se kurzu v tomto zařízení zúčastnil voják v aktivní záloze Armády České republiky, a to kapitán Ludvík Cimburek, velitel roty AZ u 601. skupiny speciálních sil.
Na dotaz, zda by kurz doporučil, odpověděl kladně.

Osobně jsem velmi ráda, že i když studenti přicházejí do kurzu se smíšenými pocity
a očekáváními, odcházejí nejenom spokojeni, co se týče prohloubení jejich profesních znalostí, ale i obohacení o nová přátelství a pracovní kontakty
“, řekla plk. v zál. Mária Gedayová, která má za tento kurz v rámci Výboru pro národní záložní síly při NATO operační odpovědnost a společně s ředitelem kurzu z NATO School Oberammergau kontroluje, dozoruje a vyhodnocuje průběh kurzu. „Za českého předsednictví ve Výboru náš tým udělal kus práce. V současné době připravujeme aplikaci nových technologií do vzdělávacího modulu, ale i rozšíření kurzu pro vojáky v hodnostech nadpraporčík a štábní praporčík“, dodala Gedayová.

Poznámka: NATO School Oberammergau je předním výcvikovým a vzdělávacím zařízením NATO na operační úrovni, které nabízí kurzy, semináře a workshopy splňující stávající
a vznikající vzdělávací potřeby Aliance a partnerských zemí. Škola spolupracuje s Centry výjimečnosti NATO, dalšími centry pro vzdělávání a významnými akademickými institucemi, které společně poskytují nejefektivnější a nejúčinnější vzdělávací schopnosti pro NATO
a jeho partnery k podpoře tzv. komplexního přístupu NATO.

plk. Ing. Vítězslav Křiček, vedoucí oddělení branné povinnosti OOP SRPS MO

Fotogalerie

Nahoru