Home page > Aktuality > Velké cvičení mechanizované roty AZ 72. mechanizovaného praporu

Velké cvičení mechanizované roty AZ 72. mechanizovaného praporu

V červenci proběhlo první letošní velké cvičení mechanizované roty AZ 72.mpr. Příprava na něj byla dlouhá, zahrnovala kurzy, které naši vojáci absolvovali ve Vyškově, velitelskou přípravu, na kterou byli povoláni velitelé čet a družstev v dubnu a samozřejmě podrobné plánování.

Mechanizovaná rota AZ se skládá nejen z mechanizovaných čet, ale také z čety minometné a čety zabezpečení, v níž jsou zastoupení ženisté, spojaři, průzkumná skupina a řidiči kolové techniky. Všechny tyto odbornosti musí (kromě základní společné přípravy střelecké, taktické, zdravotní, OPZHN a další) projít také výcvikem ve svém oboru. Tím se ovšem plánování značně ztěžuje.

Celé cvičení probíhalo výborně, štáb 72. mechanizovaného praporu zajistil výcvik po odbornostech. Jednotlivé roty praporu se nám věnovaly v rámci svého vlastního výcviku, poskytly nám techniku, instruktory, umožnily, abychom se zapojili do jejich činnosti, pokud to situace dovolovala. Mohli jsme si osvěžit jízdu v BVP, střelci operátoři si zastříleli z hlavních zbraní, spojaři se seznamovali spojovací technikou i provozem, ženisté vytyčovali obranné stavby, řidiči kolové techniky cvičili v náročném terénu, minometná četa naší roty cvičila tři dny s minometnou baterií praporu, průzkumná skupina měla vojenské lezení i delší výlet s praktickou topografií v noci. Rota plnila úkoly v rámci vyvedení praporu stejně jako roty profesionální, bez ohledu na rozmary počasí, které střídalo vedra a bouřky.

Aktivní záložníci prokázali, že si dokáží osvojovat znalosti potřebné pro výkon jejich funkce, že jsou schopni plnit úkoly při taktickém cvičení podle pokynů, že dokáží fungovat ve dne i v noci. Vojáci z povolání zase ukázali, jak se věnovat spolubojovníkům, kteří se potřebují hodně učit a mají na to málo času.

​Rota AZ 72.mpr je obsazena na 83%. Chybí někteří specialisté a velitelé (družstev, zvč). Jsme opravdu hrdí na to, že společným úsilím se nám povedlo zvýšit počty jednotky z čety na rotu za 18 měsíců.

Zástupce velitele roty npor. Ivo Heinz

Fotogalerie

Nahoru