Home page > Aktuality > Štábní kapitán Václav Morávek je vzorem příslušníků aktivní zálohy

Štábní kapitán Václav Morávek je vzorem příslušníků aktivní zálohy

Patronem a vzorem příslušníků aktivní zálohy je štábní kapitán Václav Morávek. Činy a odkaz tohoto hrdiny druhoválečného odboje, který byl povýšen in memoriam do hodnosti brigádního generála, se stále připomínají na mnoha pietních setkáních. Jedno takové se konalo na jeho počest v pondělí 11. září 2017 v rodném Kolíně. V přítomnosti starosty města Kolín Víta Rakušana a dalších hostů ocenil zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností MO brigádní generál Ladislav Košner v obřadní síni městské radnice vybrané příslušníky aktivní zálohy a vojáky z povolání.

Za celoživotní přínos v rozvoji aktivní zálohy byl vyznamenán Čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy III. stupně podplukovník Jaroslav Bartušek. Ostatní ocenění obdrželi jako výraz poděkování za dosažení výjimečných výsledků při výstavbě, řízení a plnění úkolů aktivní zálohy čestné odznaky, pamětní medaile a stužky štábního kapitána Václava Morávka.

„Aktivní záloha jako nedílná součást armády má dnes skutečně široké uplatnění a její význam stoupá, stejně jako počet zájemců o tuto formu vojenské přípravy. Počet příslušníků zařazených do AZ je k dnešnímu dni 2054, z toho je 135 žen,“ shrnul ve svém projevu generál Košner význam aktivní zálohy a zájem uchazečů o službu. Zdůraznil, že si velice váží občanů, kteří se rozhodli vzít na sebe dobrovolně závazek, jenž zásadně ovlivňuje jejich jak profesní, tak osobní život.

Po slavnostním ceremoniálu na radnici se sešli hosté v čele s náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Danielem Koštovalem a zástupcem náčelníka Generálního štábu - ředitelem Společného operačního centra MO generálmajorem Jiřím Vernerem na pietním aktu u pamětní desky na budově Obchodní akademie v Kolíně, aby si připomněli 113. výročí narození štábního kapitána Václava Morávka. Generál Verner během svého vystoupení zmínil, že se musíme hlásit k  tradicím naší armády a připomínat si významné postavy našich dějin jako byla bezesporu osobnost Václava Morávka, který se zapojil do činnosti protinacistické odbojové skupiny. 

Po akci v Kolíně položili hosté kytice a věnce také u lošanského památníku, kde zavzpomínali na Morávkova spolubojovníka protinacistického odboje Tři králové podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam, který se narodil před 121 rokem. Obě pietní setkání zorganizovala Společnost Václava Morávka.

Protinacistický odboj - Tři králové

-          Byla zpravodajsko-sabotážní skupina Obrany národa tvořená podplukovníkem Josefem Balabánem, podplukovníkem Josefem Mašínem a štábním kapitánem Václavem Morávkem.

-          Skupina se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. Zároveň se podílela na udržování spojení s československou exilovou reprezentací.

-          Skupina se v rámci vznikající Obrany národa začala formovat krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939. Od léta potom pracovala již ve složení Balabán, Mašín, Morávek. S touto skupinou dále spolupracoval radiotelegrafista četař František Peltán (někdy označovaný jako čtvrtý ze Tří králů).

Autor: mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb AČR

Fotogalerie

Nahoru