Home page > Aktuality > Společné vojenské cvičení 13.dp a středočeské pěší roty AZ - Joint Fires 2016

Společné vojenské cvičení 13.dp a středočeské pěší roty AZ - Joint Fires 2016

První společné vojenské cvičení příslušníků aktivní zálohy pěší roty Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj s 13. dělostřeleckým plukem v Jincích probíhá ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště na Karlovarsku v termínu 10. - 20. října 2016. Účastní se ho 94 vojáků v aktivní záloze.

Na tomto vojenském cvičení se vytvořilo úkolové uskupení tvořené vojáky s výzbrojí a technikou od 131. a 132. dělostřeleckého oddílu, 71. a 72. motorizovaného praporu, 4. brigády rychlého nasazení, 14. pluku logistické podpory, již výše zmíněnou rotou aktivních záloh středočeského kraje a účastníky dobrovolného vojenského cvičení. Celkem je do cvičení zapojeno přes pět set vojáků.

Na určené časové období bude pěší rota aktivní zálohy předána do podřízenosti 13.dp kde plnit bojové úkoly ve prospěch 132. dělostřeleckého oddílu a bude provádět zejména ochranu a obranu místa velení a parku techniky.

Velitel roty podplukovník Robert Speychal ke společnému cvičení řekl: „Jsem rád, že se naše pěší rota účastní tohoto cvičení. Spolupráce je vynikající, zejména oceňuji zapojení instruktorů z 13. dělostřeleckého pluku Jince. Aktivní záložníci zde získají cenné zkušenosti zejména ve střelecké, topografické a taktické přípravě, kde bude mimo jiné procvičeno mobilní kontrolní propouštěcí místo. Důraz klademe i na spojovací přípravu, přijímání a vydávání specifických dokumentů při vedení bojové činnosti podle standardů zavedených v AČR."

„Toto cvičení je prvním velkým krokem spolupráce mezi 13. dělostřeleckým plukem a Krajským vojenským velitelstvím Praha – Středočeský kraj. Chceme tu ukázat naše zkušenosti a dovednosti, které jsme získali v minulých letech při vojenských cvičeních a na druhou stranu tyto zkušenosti a dovednosti také chceme za pomoci příslušníků 13. dělostřeleckého pluku dále prohloubit a naučit se novým věcem“ poznamenal Zastupující ředitel Krajského vojenského cvičení podplukovník Bedřich Koubek.

Tohoto cvičení se poprvé v novodobé historii účastní i dobrovolné zálohy, které jsou na cvičení povolány z Krajských vojenských velitelství Pardubice a Hradec Králové. Branná legislativa nově od 1. července 2016 umožňuje zúčastnit se dobrovolných vojenských cvičení vojákům v záloze. Právě tyto dobrovolné zálohy jsou bývalými vojáky z povolání, kteří v minulosti sloužili u dělostřeleckého pluku v Jincích. Bylo jim nabídnuto se tohoto cvičení zúčastnit a tuto nabídku velmi rádi využili s tím, že si zopakují své vojenské návyky, provedou střelby, seznámí se s novými zbraňovými systémy a novými postupy vedení a provádění bojové činnosti.

Kontaktní osoba: praporčík Michal Hubálek, tiskový a informační pracovník Krajského vojenského velitelství Praha, tel.: 973 206 156, 602 151 082

Fotogalerie

Nahoru