Home page > Aktuality > První cvičení AZ 22.zTL v Čáslavi

První cvičení AZ 22.zTL v Čáslavi

První cvičení záložníků spolu s příslušníky strážní roty 21. základny taktického letectva Čáslav právě probíhá ve vojenském újezdu Hradiště. Společný výcvik s vojenskými profesionály je zaměřen na drily se zbraní a střeleckou přípravu.

Ve dnech 29. května – 2. června uspořádala 21. základna taktického letectva Čáslav historicky první cvičení jednotky aktivní zálohy, která je součástí základny. „Letecká základna musí mít schopnost vlastní ostrahy, k tomu potřebuje dobře vycvičené a vyzbrojené strážní jednotky,“ vysvětluje kapitán Gustav Stehlík, velitel roty aktivní zálohy. Právě ochrana objektů důležitých pro obranu státu je hlavním úkolem Aktivní zálohy ozbrojených sil ČR.

Vojáci v rámci výcviku trénovali střelbu nejen ze zbraní z výzbroje 21. základny, ale také
ze zbraní, s nimiž se mohou setkat v rámci společných cvičení s dalšími útvary Armády ČR. Střílelo se tak z pistole CZ 75 Phantom, útočné pušky CZ 805 BREN, samopalu CZ SCORPION, odstřelovací pušky SVD Dragunov, reaktivního granátometu RPG-7, ale i z lehkého kulometu FN Minimi či útočné pušky M4.

„Jednotka aktivní zálohy je předurčena pro posílení struktur naší základny. Hlavními úkoly bude strážní zabezpečení, tzv. Force Protection, a logistické zabezpečení v proviantní odbornosti,“ vysvětluje Stehlík a dodává: „Záložníci mohou očekávat atraktivní výcvik a zajímavý kolektiv lidí z různých civilních povolání, které spojuje zájem o armádu a o bezpečnost státu. Za to se od nich očekává odpovědný přístup, účast na cvičeních
a schopnost týmové práce.“

S rotou aktivní zálohy se počítá v rámci národních i mezinárodních cvičení na území České republiky. Důraz je kladen na společný výcvik s vojáky z povolání a na schopnost společného působení v národním i mezinárodním prostředí. Dalším společným cvičením bude mezinárodní cvičení Ample Strike 2017, které se bude konat v termínu od 23. srpna do 12. září 2017 a které je plně v gesci Armády ČR. Cílem cvičení je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek v mnohonárodním prostředí. Účast již potvrdilo více jak tisíc cvičících z 19 členských a partnerských států NATO včetně ČR a zapojí se do něj 200 záložníků.

Jednotky aktivní zálohy u útvarů Vzdušných sil Armády ČR vznikly 1. července 2016. Čáslavskou jednotku tvoří 3 vojáci z povolání a 98 záložníků. Základna stále disponuje volnými pozicemi v hodnosti desátník až poručík v odbornostech strážný, řidič, chemik, odmořovač, skladník nebo kuchař.

Autor: kpt. Tomáš Maruščák, 21. zTL

Fotogalerie

Nahoru