Home page > Aktuality > Příslušníci roty AZ Vojenské policie u Velitelství ochrané služby VP

Příslušníci roty AZ Vojenské policie u Velitelství ochrané služby VP

Příslušníci roty AZ Vojenské policie absolvovali pětidenní vojenské cvičení u Velitelství ochranné služby Vojenské policie v Praze ve dnech 3.-7.10.

Je to v krátké době již podruhé, kdy byli příslušníci AZ VP zapojeni do praktického výkonu. V nedávné době se podíleli na úspěšném splnění úkolů policejní ochrany v rámci Dnů NATO v Ostravě pod vedením kolegů z Velitelství Vojenské policie Olomouc. Cílem cvičení příslušníků AZ VP je nejenom pokračování v jejich stanoveném výcviku, který musí v průběhu celého roku splnit, ale i seznámení se a příprava pro výkon služby policejní ochrany důležitých objektů na území hl. města Prahy.

Po nezbytných vstupních procedurách se příslušníci AZ VP přesunuli do prostorů střelnice, kde i přes velmi špatné klimatické podmínky splnili podmínky cvičení ze střelecké přípravy s velkým nadšením a se vztyčenou hlavou. Následující den již nastoupili k vlastnímu praktickému plnění úkolů policejní ochrany objektů MO Valy a GŠ AČR.

Cvičení příslušníků AZ VP bylo v pátek ukončeno a na závěr bylo provedeno vyhodnocení splnění stanovených úkolů, jak z pohledu vojenských policistů, tak i příslušníků AZ VP. Závěrečné vyhodnocení bylo velmi důležité pro obě strany vzhledem k pokračujícímu výcviku se stejnými cíli a úkoly.

Fotogalerie

Nahoru