Home page > Aktuality > Joint Fires 2016 - převzetí pěší roty AZ do podřízenosti 13.dp

Joint Fires 2016 - převzetí pěší roty AZ do podřízenosti 13.dp

V pondělních ranních hodinách bylo provedeno převzetí pěší roty aktivních záloh do podřízenosti (TOA) velitele 132. dělostřeleckého oddílu k plnění úkolů střežení palebných postavení dělostřeleckých a minometných baterií, hlavního místa velení, zabezpečení kontrolních propouštěcích míst a provádění patrolování.

 

Toto převzetí jednotky bude trvat tři dny a budou zde prověřeny schopnosti a dovednosti pěší roty. K těmto úkolům bude mít velitel roty k dispozici 80 vojáků v aktivní záloze.

 

„Je to příležitost, jak prověřit součinnost mezi profesionálními dělostřelci a pěšími jednotkami aktivní zálohy při vedení bojové činnosti. Jsem rád, že velení, řízení a plnění stanovených úkolů probíhá podle moderních postupů NATO. Věřím, že stanovené úkoly bez větších obtíží splníme.“ řekl zástupce velitele roty nadporučík Jaroslav Háječek.

 

Po skončení tohoto cvičení bude následovat vyhodnocení 13. dělostřeleckým plukem, kterého se zúčastní i hlavní funkcionáři Krajského vojenského velitelství Praha. S jednotlivými body vyhodnocení bude následně seznámen i velitelský sbor pěší roty. Na základě tohoto vyhodnocení bude schopno velení pěší roty v budoucnu odstraňovat nedostatky a lépe se připravovat na možné úkoly.

Fotogalerie

Nahoru