Home page > Aktuality > Generál Bečvář si váží zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

Generál Bečvář si váží zaměstnavatelů příslušníků aktivní zálohy

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se v konferenčním sále Domu armády Praha setkal náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář a velení AČR se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Za jejich podporu a odpovědný postoj k přípravě na obranu naší vlasti obdrželo téměř sto zástupců společností a firem z celé České republiky ocenění.

Generál Bečvář během svého vystoupení zdůraznil, že si velice váží mužů a žen, kteří se rozhodli dobrovolně převzít brannou povinnost a skloubit civilní profesi s morální odpovědností za obranu a bezpečnost naší země. Významný podíl na podpoře jednotek AZ mají sami zaměstnavatelé, na jejichž adresu se generál Bečvář velmi pochvalně vyjádřil: „Zaměstnávání záložníků vám přináší nemalé obtíže spojené s jejich uvolňováním na vojenská cvičení a pro výkon vojenské služby, proto si vašeho vstřícného přístupu velice vážím.“ Podle současné branné legislativy je zaměstnavatelům vyplácena finanční podpora za dny, během kterých je voják AZ na cvičení nebo plní vojenské povinnosti.

V letošním roce se podařilo překročit náborový cíl a přijmout do  aktivní zálohy takový počet zájemců, který byl naplánován na konec příštího roku: „V současné době je v aktivní záloze zařazeno již 2176 našich občanů - z toho 150 žen - v teritoriálních pěších rotách při krajských vojenských velitelstvích a v jednotkách útvarů a zařízení pozemních a vzdušných sil. Do roku 2025 chceme postupně dosáhnout celkového počtu 5000 aktivních záložníků. Nově plánujeme vytvořit letecké roje aktivních záloh včetně pilotů u všech leteckých základen,“ shrnul generál Bečvář.

Se zvyšováním počtu záložníků dbá armáda i na zkvalitňování jejich přípravy a výcviku.  Již podruhé se jednotky AZ zapojily do mezinárodního cvičení Ample Strike v České republice a letos poprvé se účastnily zahraničního cvičení Lampart v Polsku. Za zmínku stojí také první výcvik specialistů jednotky Aktivní zálohy Odboru biologické ochrany v Těchoníně koncem listopadu tohoto roku. V roce 2018 se uskuteční velké cvičení Hradba 2018, kterého se účastní všechny pěší roty společně s Policií České republiky.

„Jako občan České republiky vnímám pozitivně, že jsou mezi námi dobrovolníci, kteří se rozhodli vstoupit do aktivní zálohy. Je pro mě samozřejmostí je v jejich vojenské činnosti podpořit,“ vyjádřila se k významu aktivní zálohy jedna z oceňovaných Jana Radouchová. Společnost zaměstnává nadrotmistryni Marii Mádlovou z jednotky AZ Centra biologické ochrany Těchonín.

Podobná setkání se uskutečnila minulý rok v červnu v Praze a v listopadu v Olomouci. Zaznívají na nich také názory a postřehy zaměstnavatelů, proto jsou pro velení armády velmi přínosná.

Autor: majorka Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, Generální štáb Armády České republiky

Foto: podplukovník Jindřich Plescher

Fotogalerie

Nahoru