Home page > Aktuality > Aktivní záložníci Jihomoravského kraje chránili elektrickou rozvodnu Sokolnice

Aktivní záložníci Jihomoravského kraje chránili elektrickou rozvodnu Sokolnice

Od pondělí 23. října obsadili elektrickou rozvodnu nedaleko obce Sokolnice na Brněnsku příslušníci pěší roty, která působí při Krajském vojenském velitelství v Brně.

Podzimní části pravidelných cvičení jednotek aktivní zálohy se zúčastnilo na 58 vojáků jednotky, která nejen svou naplněností patří k nejlepším v rámci celé Armády České republiky.

„Devět z nás se ale účastní přípravy na KVV v Brně, kde se učí jak vykonávat odvodní řízení. No a zbytek se tady v Sokolnici zdokonaluje v činnosti, která je nám vlastní – střežíme nevojenský objekt důležitý pro obranu státu,“ uvedl zástupce velitele roty četař David Šálek. Muž s autoritou, kterého ostatní příslušníci i mnohdy s vyššími hodnostmi takzvaně berou. Spolu se zálohami. které na sebe dobrovolně převzaly závazek připravovat se na svou službu v řadách AČR, se cvičení účastní i vojenští profesionálové z KVV – podplukovník František Heideker, zkušený vedoucí starší důstojník operačního oddělení či kapitán Radim Zákoutský a další.

Příslušníci jednotky si v prostoru rozvodny vybudovali zázemí. Postavili stany a začali s nácviky pod dohledem instruktorů z partnerského útvaru, kterým je 74. lehký motorizovaný prapor z Bučovic,

„Pro vojáky – aktivní záložníky je to vlastně rutina, mnozí z nich jsou v jednotce i osm a více let, ale jsou zde i nováčci a právě je potřebujeme vtáhnout do kolektivu zkušených vojáků. Proto jsme uvítali, že se tady v úterý 24. října koná prezentace v rámci projektu POKOS a my se můžeme pochlubit, co umíme. Představit laikům, jaká je náplň práce příslušníka pěší roty. Vojáci si zde vybudovali kontrolní propouštěcí místa a činnost na nich doslova pilují. Soustředí se na zdánlivé maličkosti, jako je pečlivá kontrola osob, které vjíždějí do střeženého prostoru. K tomu využívají i psovoda s jeho svěřencem,“ podplukovník Heideker.

Zástupce velitele pěší roty AZ četař Šálek podtrhl, že veškerá činnost v sokolnické rozvodně podléhá přísným bezpečnostním předpisům a koná se po vydání bojového rozkazu. On sám je silnoproudař a tak se pohybuje v celkem důvěrně známém prostředí. Zařazení projektu Přípravy obyvatel k obraně státu – prezentaci pro školy, berou mnozí jako zpestření své služby a chvilku odreagování od drilů, které zde nacvičují. Ostatně, jak konstatoval jeden ze cvičících poručík Václav Klein: „Jsme zvyklí spíše cvičit v terénu, ale i takováto prezentace je asi třeba, aby se naše práce dostala do povědomí lidí.“

Ve středu se v Sokolnici konal takzvaný VIP den, kde svou práci představili Aktivní zálohy Jihomoravského kraje pozvaným hostům. Celá podzimní část cvičení byly zakončena ve čtvrtek odpoledne.

Fotogalerie

Nahoru