Home page > Aktuality > Aktivní zálohy 73.tpr na cvičení Ebonite Javelin 2017

Aktivní zálohy 73.tpr na cvičení Ebonite Javelin 2017

Ve dnech 30. října až 3. listopadu 2017 cvičila tanková rota AZ 73. tpr doplněná o vznikající pěší rotu AZ 74. lmopr na Doupově. Ačkoliv tanková rota je jedinou rotou AZ ozbrojených sil AČR, která disponuje svou vlastní technikou a to T-72 M1, tak tentokrát cvičili bez tanků. Vševojsková a odborná příprava je každodenní chleba profesionálních vojáků a příslušníci AZ s tankovou odborností nejsou výjimkou.

Je sobota večer 27. října 2017 a v Tábořišti Sedlec ve Vojenském Újezdě Hradiště se vybudovalo zázemí pro 73. tankový prapor z Přáslavic, aby zde prapor podstoupil závěrečný výcvik letošního roku, jehož součástí je i výcvik aktivních záloh. Vítr, který se prohnal celou Českou republikou, zde odvádí kus dobré práce. „Doufám, že budou mít záložáci kde spát a nebudeme muset lovit stany někde z lesa“, říká náčelník skupiny přípravy AZ npor. Jiří P. Naštěstí byly jeho obavy liché. Ačkoli stovky domácností byly bez elektřiny, tak na Doupově, až na pár popadaných stromů, nic nebránilo tomu zahájit výcvik. „Když jsme přijížděli, viděli jsme domácnosti, kde snad svítili svíčkami a tady mě překvapila oslnivá záře“, podílí se o své pocity skupinka příslušníku tankové roty AZ, kteří ačkoliv byli povoláni až na pondělí, přijeli už v neděli večer.

V pondělí 30. října okolo 9 hodiny ranní najíždí houfně jedno auto za druhým, ze kterých vylézají úsměvné tváře a zdraví své kamarády, které dlouho neviděly. Výcvik je zahájen velitelem praporu podplukovníkem Jánem Kerdíkem nástupem vyvedených vojsk, jehož součástí je mimo jiné také udělení stužky štábního kapitána Václava Morávka třem příslušníkům aktivní zálohy za 10 let služby v ozbrojených silách AČR. Ačkoliv tento výcvik není zaměřen na výcvik na technice, nýbrž vševojskovou a odbornou přípravu, tak účast je opravdu hojná. Třicet pět „tankistů/záložáků“ odchází na nácvik na hod granátem, což je nezbytnou podmínkou k hodu ostrým granátem.

Druhý den je zaměřen na problematiku záchrany osob v rámci výcviku SERE, kde se učí, jaké jsou postupy při odloučení se od jednotky, navázání spojení s vlastními vojsky a procedurami samotné záchrany. Tímto kurzem splnili odbornostní požadavek, který je kladen na všechny profesionální vojáky v AČR. „Jsem překvapen, jak dobrých výsledků dosáhli při závěrečném testu“, říká jeden z instruktorů SERE rtm. Jan Š.

Mlha, která se rozprostírá na pěší střelnici Plešivec ustupuje a nic nebrání tankové rotě AZ doplněné o 5 příslušníků AZ a jednoho instruktora z Bučovic, aby zahájila střelby z ostrou municí. Cílem je zdokonalit se ve střelbě z pistole a útočné pušky. I když zálohy nemají tolik hodin výcviku jako profesionálové a je potřeba zapracovat na manipulaci se zbraní, tak někteří dosahují nadprůměrných výsledků jako je 99 bodů ze 100. To dává přehled skupině přípravy AZ k sestavení týmu na střelecké soutěže AZ. Po ukončení střeleb následuje hod ručních obranných granátů z okopu. Přestože někteří viděli „ostrý“ granát poprvé, tak na sobě nedali svou nervozitu znát a každý hodil 2 ruční granáty, přičemž všichni cvičící zaměstnání splnili na výbornou.

Předposlední den vyrazila rota AZ pod vedením por. v záloze Jakuba Z. a rtm. v záloze Petra F. na bojovou hru. Tito dva výše zmínění si zpracovali dokumentaci a následně zaměstnání odvedli, což bylo součástí přípravy velitelů. Bojová hra obsahovala přesun ve skupinách, během kterého museli prokázat dovednosti a znalosti z topografické, zdravotní a spojovací přípravy včetně vojenského lezení a ochrany proti zbraním hromadného ničení, kdy na závěr bojové hry podstoupili úplnou dekontaminaci jednotlivce pod vedením čety dekontaminace z Liberce.

Závěr cvičení byl věnován ošetřování materiálu a vrácení zbraní. Prapor se v rámci druhého týdne vyvedení zapojí do výcviku pěších rot z Krajských vojenských velitelství hl. m. Praha a Jihlava. Co se týče tankové roty aktivních záloh, tak příští rok bude věnován výcviku v jednotlivých odbornostech, jako jsou řidiči a střelci tanku a v rámci dvou komplexních polních výcviků také taktika a střelby z tanku. Završením výcviku v roce 2018 bude sladěnost v tankové četě.

Autor: npor. Mgr. Jiří Procházka

Fotogalerie

Nahoru