Úvodní stránka > Finanční podmínky v AZ

Finanční podmínky v AZ

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

 

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení.

 

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

 

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

 

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

Hodnost          Měsíční tarif v Kč           Služné za den v Kč

vojín                      11 000                             367   

Zájemci o zařazení do aktivní zálohy, kteří nastoupí do kurzu základní přípravy (KZP), budou pobírat služební tarif (plat) v hodnosti vojína. (V jednotkách AZ je od 1.7.2016 nejnižší hodnost svobodník.)

svobodník            21 110                             704

desátník               22 300                             743

četař                     23 620                             787

rotný                     27 550                             918

rotmistr                 29 510                             984

nadrotmistr           31 490                           1 050

praporčík              33 670                           1 122

nadpraporčík        36 060                           1 202

poručík                 31 690                           1 056

nadporučík           36 060                           1 202

kapitán                 41 530                           1 384

major                    46 990                           1 566

podplukovník        52 450                           1 748

Pozn. Pro účely výpočtu byl využit kalendářní měsíc o 30 dnech.

 

 

 

Nahoru